مدیریت مالی و حسابداری - هومان

مفاهیم مدیریت مالی و حسابداری کسب و کار به زبان ساده

یکی از دغدغه های مدیران و صاحبین کسب و کار که رشته های غیر مالی در دانشگاه ها خوانده اند این است که مفاهیم مدیریت مالی و حسابداری برایشان ناآشنا و نامفهوم است. لذا در این مقاله از وبسایت هومان سعی داریم مفاهیم رو همراه با مثال به صورت ساده و کاربردی بیان کنیم . …

مفاهیم مدیریت مالی و حسابداری کسب و کار به زبان ساده بیشتر بخوانید »