شبکه سازی به روش میلیونرهای امریکایی

شبکه سازی به روش میلیونر ها

شبکه سازی یک امر حیاتی برای تمام کارآفرینان و صاحبین کسب و کار است . در این محتوا از هومان ، باب برگ سخنران و مربی شبکه سازی ، از اصول و راهکارهای طلایی خود پرده برمیدارد. اگر صاحب و یا مدیر سازمان یا کسب و کار هستید این محتوا میتواند درب های زیاد و …

شبکه سازی به روش میلیونر ها بیشتر بخوانید »