کارگاه کامفار دانشکده کارافرینی

برگزاری کارگاه کامفار در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

برگزاری رویداد کامفار   شرکت هومان مورخ 29 خرداد 1401 اقدام به برگزاری کارگاه 5 ساعته پروژه محور “کامفار” در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران نموده است. هدف از برگزاری این کارگاه تسلط بر نرم افزار کامفار و آشنایی با مفاهیم مالی پروژه های امکان سنجی اقتصادی و بیزنس پلن میباشد. مخاطب هدف این کارگاه ، …

برگزاری کارگاه کامفار در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بیشتر بخوانید »