چهارمین نشست طرح کارمان
۴ امتیاز از ۱ رای

در راستای افزایش بهره وری و هماهنگی مجموعه کار آموزان چهارمین نشست ماهیانه طرح کارمان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۹  برگزار گردید.

از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • برسی نقاط قوت و ضعف کار آموزان هر دپارتمان
  • بیان نظرات کار آموزان را جع موارد ذکر شده
  • آموزش راهکارهای مدیریت زمان و اولیت بندی کار ها
  • آموزش برنامه ریزی روزانه
  • معرفی کار آموز برتر
نمایش بیشتر