« قانون ۱۵دقیقه‌ای » موفقیت ژاپنی‌ها !
۵ امتیاز از ۱ رای

 

در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.

اگر روزی ۱۵ دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.

اگر روزی ۱۵دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

اگر روزی ۱۵دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

اگر روزی ۱۵ دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.

اگر روزی ۱۵ دقیقه را صرف خواندن یک مقاله کنید ، ظرف چند سال تعداد بسیار زیادی کتاب و مقاله خوانده اید.

زیبایی این روش یا قانون ۱۵ دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی‌اندازید.

برچسب ها
نمایش بیشتر